Paslaugos

 

Tarnybinio kaitumo informacija

Naujos redakcijos Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 4 punkte nustatyta, jog, prieš pateikiant Viešojo valdymo agentūrai pareigybės, į kurią bus skelbimas konkursas aprašymą, įstaiga turi privalomai ne trumpiau kaip 3 darbo dienas (3 d. d. terminas skaičiuojamas pradedant nuo sekančios darbo dienos po paskelbimo) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – VATIS) skelbti informaciją apie galimybę užimti šias pareigas tarnybinio kaitumu būdu.

Kur valstybės tarnautojai gali rasti skelbimus apie tarnybinį kaitumą?

Informacija apie tarybinio kaitumo galimybę randama VATIS savitarnoje https://savitarna.vataras.lt/savitarna/Login  Paslaugos / El. paslaugos / Valstybės tarnybos tarnybinis kaitumas / Pareigybės paskelbtos tarnybiniam kaitumui. Pageidaujama pareigybė tarnybiniam kaitumui gali būti pasirenkama pagal apskritį, savivaldybę, įstaigos pavadinimą ar pareigybės tipą. Atlikus šiuos pasirinkimus pateikiamas kriterijus atitinkančių pareigybių sąrašas.

Pasirinkus tarnybiniam kaitumui pageidaujamą pareigybę spaudžiama "Registruoti pageidavimą", užpildomi visi būtini raudona žvaigždute * pažymėti laukai, pridedamas gyvenimo aprašymas, reikalingi dokumentai, spaudžiama "Išsaugoti ir paskelbti pageidavimą".

Į kokias pareigas valstybės tarnautojas gali būti perkeliamas?

Karjeros valstybės tarnautojas kaitumo būdu gali būti perkeltas tik į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas ir tik tuo atveju, jeigu jis atitinka kitų pareigų pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus, o priimantis asmuo priima teigiamą sprendimą tenkinti prašymą. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo sprendimą tenkinti prašymą arba jo netenkinti priima ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos.

Kaitumo procedūros vykdomos vadovaujantis Valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas valstybės tarnautojo pareigas laimėjus konkursą bei tarnybinio kaitumo būdu ir pasitelkimo padėti kitai valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai arba kitai organizacijai įgyvendinti funkcijas tvarkos aprašo nuostatomis.

Tarnybinio kaitumo (paskelbimo, prašymų pateikimo, sprendimų priėmimo) informacinė schema.