Paslaugos

 

Šiuo metu vykstantys konkursai pretendentams

Pareigybės pavadinimas ir reikalavimai pretendentams

Dokumentai, kuriuos turi pateikti pretendentai Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Valstybės tarnybos departamentas)

Terminas, iki kurio  pretendentų į laisvas pareigas dokumentai turi būti pateikti Valstybės tarnybos departamentui 

El. pašto adresas, kuriuo pretendentai į laisvas pareigas turi pateikti nurodytus dokumentus 

Atranka į EK deleguoto nacionalinio eksperto ‒ Prekybos generalinio direktorato Tolimųjų rytų skyriaus vyriausiojo ekonomisto (toliau – DG TRADE B-1) pareigas

 

Daugiau informacijos 

1.prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame pretendentas į laisvas pareigas nurodo:

1.1. laisvų pareigų, į kurias pretenduoja, pavadinimą,

1.2. vardą, pavardę, einamas pareigas deleguojančiojoje institucijoje (jeigu prašymą leisti dalyvauti atrankoje teikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas) ir kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį);

1.3. informaciją , ar:

1.3.1. teisės eiti pareigas, tokias pačias kaip priimančiojoje institucijoje, į kurias jis pretenduoja, nėra atėmęs teismas;

1.3.2. jis nėra teismo pripažintas neveiksniu darbo arba tarnybos teisinių santykių srityje.

2. užpildytą užsienio reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą anglų kalba;

4. motyvacinį laišką anglų kalba;

5. priimančiosios institucijos reikalaujamus kitus dokumentus;

6. deleguojančiosios institucijos vadovo rašytinį sutikimą, kad pretendentas būtų deleguojamas į laisvas pareigas, kai prašymą leisti dalyvauti atrankoje pateikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas;

7. Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis). 

8. reikalaujama mokėti oficialią ES kalbą – anglų – įgudusio vartotojo (C1) lygiu, gebėjimas efektyviai bendrauti mandarinų kalba- privalumas.

9. Profesinė patirtis: Patirtis turėti ne mažesnę kaip trejų metų profesinę patirtį atliekant administracines, teisines, mokslines, technines, patariamąsias ar priežiūros funkcijas, kurios yra lygiavertės funkcijų grupei, nurodytoje pareigybėje.

Dokumentai priimami iki 2023 m. birzelio 15 d. 16:00 val.

 info@vva.gov.lt 

meile.vitkauskaite@vva.gov.lt 

 

Atranka į Europos Komisijos Kaimynystės politikos ir plėtros derybų generaliniame direktorate (toliau – NEAR) vidaus reikalų – sienų valdymo, migracijos politikos ir saugumo politikos (įskaitant organizuotą nusikalstamumą) pareigybei užimti

 

Daugiau informacijos

 

1.prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame pretendentas į laisvas pareigas nurodo:

1.1. laisvų pareigų, į kurias pretenduoja, pavadinimą,

1.2. vardą, pavardę, einamas pareigas deleguojančiojoje institucijoje (jeigu prašymą leisti dalyvauti atrankoje teikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas) ir kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį);

1.3. informaciją , ar:

1.3.1. teisės eiti pareigas, tokias pačias kaip priimančiojoje institucijoje, į kurias jis pretenduoja, nėra atėmęs teismas;

1.3.2. jis nėra teismo pripažintas neveiksniu darbo arba tarnybos teisinių santykių srityje.

2. užpildytą užsienio reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą anglų kalba;

4. motyvacinį laišką anglų kalba;

5. priimančiosios institucijos reikalaujamus kitus dokumentus;

6. deleguojančiosios institucijos vadovo rašytinį sutikimą, kad pretendentas būtų deleguojamas į laisvas pareigas, kai prašymą leisti dalyvauti atrankoje pateikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas;

7. Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis).

8. reikalaujama mokėti oficialią ES kalbą – anglų – įgudusio vartotojo (C1) lygiu.

9. Patirtis: Profesinė patirtis: ne mažesnė kaip trejų metų profesinė patirtis atliekant
administracines, teisines, mokslines, technines, patariamąsias ar priežiūros funkcijas ar lygiavertes funkcijas, kurios nurodytos Europos Komisijos darbo skelbime;

Profesinė patirtis ekonomikos, teisės ar panašioje srityje;
• Darbo stažas: kandidatai turi turėti bent vienerių metų darbo stažą su savo darbdaviu,  nuolatiniam arba pagal sutartį bent vienerius metus iki komandiruotės;

Dokumentai priimami iki 2023 m. balandžio 19 d. 

 info@vva.gov.lt 

meile.vitkauskaite@vva.gov.lt