Paslaugos

 

Šiuo metu vykstantys konkursai pretendentams

Pareigybės pavadinimas ir reikalavimai pretendentams

Dokumentai, kuriuos turi pateikti pretendentai Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Valstybės tarnybos departamentas)

Terminas, iki kurio  pretendentų į laisvas pareigas dokumentai turi būti pateikti Valstybės tarnybos departamentui 

El. pašto adresas, kuriuo pretendentai į laisvas pareigas turi pateikti nurodytus dokumentus 

Atranka į deleguoto nacionalinio eksperto NATO Viešosios diplomatijos padalinyje pareigas

 

Daugiau informacijos 

1.prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame pretendentas į laisvas pareigas nurodo:

1.1. laisvų pareigų, į kurias pretenduoja, pavadinimą,

1.2. vardą, pavardę, einamas pareigas deleguojančiojoje institucijoje (jeigu prašymą leisti dalyvauti atrankoje teikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas) ir kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį);

1.3. informaciją , ar:

1.3.1. teisės eiti pareigas, tokias pačias kaip priimančiojoje institucijoje, į kurias jis pretenduoja, nėra atėmęs teismas;

1.3.2. jis nėra teismo pripažintas neveiksniu darbo arba tarnybos teisinių santykių srityje.

2. užpildytą užsienio reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą anglų kalba;

4. motyvacinį laišką anglų kalba;

5. priimančiosios institucijos reikalaujamus kitus dokumentus;

6. deleguojančiosios institucijos vadovo rašytinį sutikimą, kad pretendentas būtų deleguojamas į laisvas pareigas, kai prašymą leisti dalyvauti atrankoje pateikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas;

7. Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis). 

8. reikalaujama mokėti oficialią ES kalbą – anglų – įgudusio vartotojo (C1) lygiu ir lietuvių kalbą C1.

Dokumentai priimami iki 2022 m. gruodžio 2 d.

 info@vtd.lt 

 

Atranka į deleguoto nacionalinio eksperto Europos išorės veiksmų tarnybos politikos pareigūno pareigybei Europos Sąjungos Rytų Europos ir Centrinės Azijos direktorate, Ukrainos skyriuje (EURCA.2) pareigas

 

Daugiau informacijos

 

1.prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame pretendentas į laisvas pareigas nurodo:

1.1. laisvų pareigų, į kurias pretenduoja, pavadinimą,

1.2. vardą, pavardę, einamas pareigas deleguojančiojoje institucijoje (jeigu prašymą leisti dalyvauti atrankoje teikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas) ir kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį);

1.3. informaciją , ar:

1.3.1. teisės eiti pareigas, tokias pačias kaip priimančiojoje institucijoje, į kurias jis pretenduoja, nėra atėmęs teismas;

1.3.2. jis nėra teismo pripažintas neveiksniu darbo arba tarnybos teisinių santykių srityje.

2. užpildytą užsienio reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą;

4. priimančiosios institucijos reikalaujamus kitus dokumentus

5. deleguojančiosios institucijos vadovo rašytinį sutikimą, kad pretendentas į laisvas pareigas būtų deleguojamas į laisvas pareigas, kai prašymą leisti dalyvauti atrankoje pateikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas;

6.  aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ar magistro kvalifikacinis laipsnis);

Dokumentai priimami iki 2022 m. BANDOMASIS.

info@vtd.lt 

 

 

 

 

1.prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame pretendentas į laisvas pareigas nurodo:

1.1. laisvų pareigų, į kurias pretenduoja, pavadinimą,

1.2. vardą, pavardę, einamas pareigas deleguojančiojoje institucijoje (jeigu prašymą leisti dalyvauti atrankoje teikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas) ir kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį);

1.3. informaciją , ar:

1.3.1. teisės eiti pareigas, tokias pačias kaip priimančiojoje institucijoje, į kurias jis pretenduoja, nėra atėmęs teismas;

1.3.2. jis nėra teismo pripažintas neveiksniu darbo arba tarnybos teisinių santykių srityje.

2. užpildytą užsienio reikalų ministro patvirtintos formos deklaraciją dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams;

3. gyvenimo aprašymą;

4. priimančiosios institucijos reikalaujamus kitus dokumentus

5. deleguojančiosios institucijos vadovo rašytinį sutikimą, kad pretendentas į laisvas pareigas būtų deleguojamas į laisvas pareigas, kai prašymą leisti dalyvauti atrankoje pateikia pretendentas į laisvas pareigas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar valstybės pareigūnas;

6.  aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ar magistro kvalifikacinis laipsnis);

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS