Paslaugos

 

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai

Esama įvairių įsidarbinimo Europos Sąjungos institucijose galimybių. Viena iš jų – tapti deleguotuoju nacionaliniu ekspertu.

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai yra Europos Sąjungos šalių narių nacionalinės, regioninės ar vietinės valdžios institucijų, teismų, universitetų ar tyrimų įstaigų ekspertai, deleguoti laikinam darbui į Europos Sąjungos institucijas. Išskirtiniais atvejais ekspertai gali būti deleguojami ir iš privačiojo sektoriaus. Deleguotieji nacionaliniai ekspertai gali būti įdarbinami ne tik Europos Komisijoje, bet ir kitose institucijose. Institucijos turi savo taisykles, taikomas deleguotiesiems nacionaliniams ekspertams (institucijos, neturinčios savo taisyklių, dažniausiai naudojasi Europos Komisijos nustatytomis taisyklėmis).

Viešojo valdymo agentūra organizuoja informacijos apie laisvas pareigas tarptautinėse institucijose arba užsienio valstybių institucijose platinimą ir valstybės tarnautojų, pretenduojančių būti laikinai perkeltais į pareigas šiose institucijose, atranką. 

Informacija pasiteirauti:

El. p. info@vva.gov.lt, meile.vitkauskaite@vva.gov.lt 

Tel. (8 5) 271 8248; Tel. (8 5) 219 6826


Daugiau apie deleguotųjų nacionalinių ekspertų atranką ...

 

Šiuo metu vykstantys konkursai 

DNE skelbimų (nuo 2016 m. sausio 1 d.) archyvas 

 

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS