Paslaugos

 

Konkursas įstaigoje

 

Konkurso įstaigoje metu yra tikrinamas kandidato tinkamumas eiti pareigas. Pretendentams pateikiami lygiaverčiai klausimai bei gali būti pateikiama praktinė užduotis. Klausimai, praktinė užduotis ir atsakymai į juos neviešinami.

Apie konkursą įstaigoje kandidatai yra informuojami žinute per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą; taip pat el. paštu ir SMS žinute, jei ši paslauga užsakyta (tą galite padaryti prisijungę prie savo paskyros Atrankos modulio savitarnoje). Apie konkurso įstaigoje datą, laiką ir adresą informuojama ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, o apie pakaitinio valstybės tarnautojo atranką įstaigoje informuojama ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas.

Konkursas į vadovaujančiojo valstybės tarnautojo pareigas gali įvykti ne anksčiau kaip po 23 darbo dienų nuo paskutinio pretendento užsiregistravimo tikrintis vadovavimo gebėjimus, tačiau ne vėliau nei per 3 mėnesius nuo konkurso paskelbimo. Jei visi pretendentai jau yra pasitikrinę vadovavimo gebėjimus, konkursas gali įvykti ir ankstesniu laiku, tačiau ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo informacijos apie atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams pateikimo paskutiniam pretendentui, pateikusiam dokumentus konkursą organizuojančiai įstaigai.

Atvykę į konkursą pretendentai privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka, ir dokumentą apie patikrintą užsienio kalbos mokėjimą, jeigu pareigybės, į kurią pretenduojama, aprašyme nustatytas reikalavimas mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą (dokumentas apie užsienio kalbos mokėjimą gali būti pateiktas ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą). Pretendentams, nepateikusiems šių dokumentų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Išsami informacija apie konkursą arba atranką įstaigoje pateikiama  Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše arba Atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos apraše.

 

Iškilus klausimų dėl konkurso ar atrankos įstaigoje kreipkitės į įstaigą, kuriai teikėte prašymą. Taip pat galite kreiptis į Atrankų skyriaus specialistus telefonu (8 5) 205 48 80 (rinktis „1").

 

 

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS