Paslaugos

 

Prašymo teikimas

 

Prašymai teikiami per Atrankos modulio savitarnos svetainę www.testavimas.vtd.lt.

Prašymai teikiami per paskyros skiltį „Laisvos darbo vietos“. Elektroninėje prašymo formoje bus nurodyta, kokius dokumentus turite pridėti prie prašymo ir kokius gebėjimus turėsite pasitikrinti. Pateikus prašymą visas bendravimas su įstaiga vyksta per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, skirtingai nuo privataus sektoriaus, pretenduodami į valstybės tarnybą asmenys turi 100 proc. atitikti pareigybės aprašyme keliamus reikalavimus (išsilavinimo, darbo patirties, užsienio kalbos ir kt.).

 

Valstybės tarnybos departamento darbuotojai rekomenduoja:

  1. Labai atidžiai perskaityti pareigybei keliamus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus. Jei asmuo neatitinka reikalavimų, jis nebus pakviestas į antrąjį konkurso etapą (pokalbį). 
  2. Pildant gyvenimo aprašymą, būtinai pateikti faktus, įrodančius, kad asmuo atitinka pareigybei keliamus reikalavimus. Jei iš gyvenimo aprašymo personalo specialistas nematys, kad kandidatas tikrai atitinka reikalavimus, prašymas bus atmestas kaip netinkamas.

Svarbu žinoti, kad įstaigos, gavusios prašymą dalyvauti konkurse, turi teisę paprašyti pateikti dokumentus, įrodančius gyvenimo aprašyme nurodytus faktus: išsilavinimą, darbo patirtį ir kt.

 

Vaizdo pamoka, kaip teikti prašymą įstaigai 

Vaizdo pamoka, kaip kurti dokumentus

Išsami prašymo teikimo ir dokumentų kūrimo instrukcija