Paslaugos

 

Rekomendacijos

Rekomendacijos įstaigoms dėl konkursų į karjeros valstybės tarnautojų pareigas organizavimo

Gairės dėl susitarimo su į įstaigos vadovo pareigas priimamu asmeniu dėl pagrindinių jo kadencijos laikotarpio ir tam tikrų jo etapų veilos tikslų ir rezultatų

Rekomendacijos konkursų ir atrankų komisijų nariams

Rekomendacijos, ką daryti neįvykus konkursui 

Rekomendacija dėl vadovaujamo darbo patirties įvertinimo

Rekomendacijos Dėl valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu ar laimėjus konkursą ir pasitelkimo padėti kitai įstaigai įgyvendinti funkcijas

Iki 2023-12-31 galiojusios Valstybės tarnybos įstatymo redakcijos įgyvendinimas:

Rekomendacijos dėl įstaigos struktūrinių pertvarkymų/reorganizacijos žingsnių

Valstybės tarnautojo galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo schema bei Rekomendacijos dėl tarnybinės atsakomybės taikymo valstybės tarnautojams

Rekomendacijos dėl valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas

Rekomendacija dėl teisės aktų nuostatų, susijusių su dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimu, įgyvendinimo

Rekomendacija dėl valstybės tarnautojų atostogas reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymo

Rekomendacijos įstaigoms dėl pretendentų pritraukimo į valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių tarnautojų atrankas

Atmintinė apie pretendentų pritraukimą į įstaigų vadovų konkursus

Įstaigų vadovų 360 laipsnių kompetencijų vertinimo rekomendacijos

Rekomendacijos dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo

Rekomendacija dėl teisės aktų nuostatų, susijusių su apmokėjimu ir kompensavimu už darbą poilsio ir švenčių dienomis, praktinio įgyvendinimo

Rekomendacija dėl valstybės tarnautojų atleidimo iš pareigų šalių susitarimu

Rekomendacijos dėl valstybės tarnautojų skatinimo

Rekomendacijos dėl valstybės tarnautojo nušalinimo nuo pareigų

Rekomendacijos dėl valstybės tarnautojų adaptacijos

Materialinės atsakomybės ir regreso taikymo schema