Paslaugos

 

Rekomendacijos

Naujas valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo reglamentavimas

Rekomendacijos dėl valstybės tarnautojo nušalinimo nuo pareigų

Rekomendacijos dėl teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių valstybės tarnautojo teisę dirbti kitą darbą

Rekomendacijos dėl įstaigos struktūrinių pertvarkymų/reorganizacijos žingsnių

Valstybės tarnautojo galimo tarnybinio nusižengimo tyrimo schema bei Rekomendacijos dėl tarnybinės atsakomybės taikymo valstybės tarnautojams

Rekomendacijos dėl valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas

Rekomendacija dėl teisės aktų nuostatų, susijusių su dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimu, įgyvendinimo

Rekomendacija dėl valstybės tarnautojų atostogas reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymo

Dėl Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose priežiūros vykdymo 2018 metais 

Rekomendacijos konkursų ir atrankų komisijų nariams

Valstybės tarnybos departamento naujienlaiškis apie pretendentų į valstybės tarnautojų konkursus ir atrankas pritraukimą

Rekomendacijos į pareigas priimančiajam asmeniui dėl pokalbio su komisijoje geriausiai įvertintais pretendentais į įstaigos vadovo, įstaigos vadovo pavaduotojo ar įstaigos padalinio vadovo pareigas organizavimo

Rekomendacijos įstaigoms dėl pretendentų pritraukimo į valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių tarnautojų atrankas

Atmintinė apie pretendentų pritraukimą į įstaigų vadovų konkursus

Įstaigų vadovų kvalifikacijos vertinimo, taikant 360 laipsnių metodą, teisinis reglamentavimas

Rekomendacija dėl vadovaujamo darbo patirties įvertinimo

Rekomendacijos dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo

Rekomendacija dėl teisės aktų nuostatų, susijusių su apmokėjimu ir kompensavimu už darbą poilsio ir švenčių dienomis, praktinio įgyvendinimo

Rekomendacija dėl valstybės tarnautojų atleidimo iš pareigų šalių susitarimu

 

 

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS