Paslaugos

 

Valstybės tarnautojo statuso atkūrimas, pretendentų rezervas

 

Asmenų, esančių pretendentų rezerve, priėmimas į valstybės tarnybą

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatyme (Nr. VIII-1316) įtvirtinamas pretendentų rezervas, į kurį patenka:

- teisę atkurti valstybės tarnautojo statusą turintys asmenys;

- centralizuoto konkurso nelaimėję, bet gerai pasirodę pretendentai (komisijos vertinimo metu įvertinti 8 ar daugiau balų);

- pasibaigus priėmimo laikui atleisti ne mažiau kaip 2 metus nepertraukiamai valstybės tarnautojo pareigas ėję pakaitiniai valstybės tarnautojai;

- dėl pareigybės panaikinimo atleisti valstybės tarnautojai.

Daugiau....

Valstybės tarnautojo statuso atkūrimas

Valstybės tarnautojo statuso atkūrimą reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas (toliau –VTĮ) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) patvirtintas Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Daugiau...  

 

 

 

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS