Paslaugos

 

Rekomendacijos (iki 2018-12-31)

 

 1. Susipažinimo su konkurso protokolu ir (arba) savo pokalbio skaitmeniniu garso/garso ir vaizdo įrašu atmintinė

 2. Rekomendacija dėl konkurso į įstaigos prie ministerijos vadovo, ministerijos kanclerio pareigas komisijos darbo organizavimo

 3. Rekomendacija dėl apmokėjimo poilsio ir švenčių dienomis 

 4. Rekomendacija dėl valstybės tarnautojų nuotolinio darbo

 5. Rekomendacijos dėl neformalaus skelbimo į valstybės tarnybą parengimo

 6. Žmogiškųjų išteklių valdymo sąvokų žodynėlis

 7. Rekomendacijos dėl valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas
   
 8. Rekomendacija dėl teisės aktų nuostatų, susijusių su dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimu, įgyvendinimo

 9. Rekomendacija dėl Valstybės tarnybos įstatyme nustatytų žuvusių ar mirusių valstybės tarnautojų šeimos nariams taikomų socialinių garantijų ir sužalotam ar susirgusiam valstybės tarnautojui mokamų kompensacijų  

 10. Valstybės tarnautojo nušalinimas nuo pareigų 

 11. Atmintinė apie tarnybinio nusižengimo tyrimą 

 12. Rekomendacija dėl valstybės tarnautojų atleidimo iš pareigų šalių susitarimu

 13. Atmintinė apie konkurso į valstybės tarnautojo pareigas ir atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas atšaukimą

 14. Rekomendacijos dėl valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio nuostatų, reglamentuojančių priemokų mokėjimą valstybės tarnautojams, taikymo

 15. Atmintinė valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl konkurso į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos

 16. Rekomendacijos dėl reikalaujamos darbo patirties nustatymo valstybės tarnautojų pareigybių aprašymuose

 17. Valstybės tarnautojų veikų mažareikšmiškumo taikant tarnybinę atsakomybę teismų praktikos apibendrinimas

 18. Rekomendacijos dėl įstaigos struktūrinių pertvarkymų/reorganizacijos žingsnių

 19. Rekomendacija dėl teisės aktų, susijusių su neįgalių valstybės tarnautojų tarnybos santykių pasibaigimu, taikymo

VALSTYBĖS TARNYBA SKAIČIAIS